El 2017 es compleixen cent-cinquanta anys de la publicació de la Teoria General de la Urbanització, l’aportació fonamental d’Ildefons Cerdà a la ciència urbanística i obra que ha estat progressivament reconeguda com el punt de partida de l’urbanisme modern.

La data coincideix amb el cinquantenari de la seva edició facsímil, promoguda pel Dr. Fabià Estapé. Una iniciativa que va representar l’inici de la recuperació en sentit global del llegat de Cerdà, que avui comença a ser conegut des d’una perspectiva científica completa gràcies a la tasca de prospecció i recerca duta a terme per investigadors i estudiosos de diferents disciplines al llarg de les darreres cinc dècades.

Sobre aquesta base, la Universitat de Barcelona, la Fundació Urbs i Territori Ildefons Cerdà (FUTIC) i l’Ajuntament de Centelles (mitjançant l’Espai Cerdà), presenten als estudiosos i al públic en general les jornades Cerdà, camins de futur, orientades d’una banda a la commemoració de l’efemèride esmentada i, de l’altra, a donar a conèixer les darreres recerques i aportacions que giren al voltant de Cerdà o que s’inspiren en la seva manera d’entendre l’urbanisme i la ciència en general.

Així mateix, i en un pla més concret, aquestes jornades volen tenir un plantejament mixt, alhora teòric i pràctic, i combinar la seva dimensió commemorativa, oberta al públic en general, amb una concepció tipus seminari d’estudi, més específica i adreçada a persones interessades en el llegat Cerdà i en el seu estudi i aprofundiment en un sentit ampli.